Run4Fun-wemmel.be
run4fun-wemmel.be
Ga naar de inhoud

ARTIKEL

ARTIKEL


        Lopen, gaan of stappen is een langzame symmetrische gang.De eerste woordvorm is gebruikelijk ,
de laatste twee zijn dat in Vlaanderen, waar met lopen meestal hardlopen wordt bedoelt.
De gang is symmetrisch omdat alle ledematen in dezelfde mate worden gebruikt.
Bij lopen  bevindt zich steeds een been aan de grond. Bij het vooruitbewegen verplaatst het  lichaamsgewicht zich steeds naar het voorste been.
Bij het zich voortbewegen worden de voeten intensief gebruikt.  
De  bouw van de menselijke voet is uniek voor het rechtop kunnen staan van de mens en het  voortbewegen op twee voeten.
De menselijke voet bestaat uit een samenstelsel van 26 beenderen en 214 gewrichtsbanden.
De holle bouw van de voet en de S-curve van de wervelkolom helpen om schokken ten gevolge van het  zich voortbewegen op te vangen.
De gemiddelde snelheid van iemand die zich rustig voortbeweegt is  ongeveer 4-5 km/h, afhankelijk  van leeftijd, gezondheid en motief.
Iemand van tachtig jaar heeft tijdens zijn leven ongeveer 120.000 km te  voet afgelegd.
Geleidelijk ontwikkelt zich dat tot een rustig en met gevoel voor evenwicht stap voor stap de benen  vooruitbewegen.

      Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 okt 2021 om 13:41 VAN UIT WIKIPEDIA.Terug naar de inhoud